Technische omschrijving

Technische omschrijving Beton-Ciré Originale

Productomschrijving

Beton-Ciré Originale is een betonstuc die zijn kleur krijgt door middel van pigment met fijne korrel. De Beton-Ciré Originale wordt aangemaakt door een mengsel van een mortel en pigment.

Door de geweldig hechtende eigenschappen van de ondergronden en de unieke eigenschappen van het materiaal maken Beton-Ciré Originale geschikt voor muren, vloeren, aanrechtbladen, douches, tafels, hockers en lampen.

De Beton-Ciré Originale breng je aan in 2 lagen met behulp van een spaan met een minimale dikte van 2 mm en een maximale dikte van 6 mm. Het is geschikt voor zowel in de woonkamer als in waterdichte ruimtes.

Geschikte Ondergronden

Watervast verlijmd multiplex (mdf) Gipsblokken en gasbeton Tegelwerk en betontegels Cement en beton Groene gipsplaten Cementgebonden stucwerk Anhydride oppervlaktes.

Ook geschikt in combinatie met de traditionele vloerverwarming met warmwatersysteem. Het is niet toepasbaar in combinatie met elektrische verwarmingsmatten.

Het benodigde gereedschap

Mixer Emmer Weegschaal Metalen of plastic spaan Plamuurmes Schuurgereedschap Handschoenen
 -Het gereedschap kan makkelijk en eenvoudig worden gereinigd met water.
- Handschoenen: meermaals werken met cement kan de huid aantasten.

De ondergrond en primers

Voor het aanbrengen van de Beton-Ciré Originale dient de ondergrond droog, vlak, recht, stof en vetvrij te zijn. Er mogen ook geen loszittende delen in de ondergrond zitten. Als u gaten of scheuren aantreft kunt u deze uitschuren en aanhelen met epoxy of cement. De scheuren kunt u zo nodig nog extra afwerken door middel van gaas of kimband. Verder moet u de juiste voorstrijk afhankelijk van het type ondergrond dat u aantreft.

Het aanmaken van Beton-Ciré Originale

De samenstelling bestaat uit 2 componenten, 10kg of 20 kg cement met de bijgevoegde pigment. Deze 2 componenten mag u nooit los van elkaar gebruiken. Houd u aan de voorgeschreven mengverhouding cement : pigment en gebruik nooit water in combinatie met een van beide.

Het is niet verstandig de gehele samenstelling in een keer aan te maken. De verwerkingstijd na de menging van de 2 componenten is namelijk maar 20 tot 30 minuten afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur.

Maak daarom het benodigde aantal kilo’s aan, afhankelijk van de omstandigheden en het  object dat gestuct moet worden. Voeg de juiste hoeveelheid cement bij de pigment en weeg de juiste hoeveelheden af met een weegschaal. Als u een onjuiste mengverhouding hebt kan het een kleurverschil, onvoldoende hechting of vermindering van de sterkte van de laag veroorzaken.

Meng de mortel op lage snelheid met behulp van een mixer tot er een klontvrije gelijkvormige massa ontstaat.

Het aanbrengen van Beton-Ciré Originale

Breng de Beton-Ciré Originale aan in een omgevingstemperatuur tussen de 5 en 25 graden Celsius. Zorg ervoor dat het stucwerk tijdens het stucen geen blootstelling krijgt aan de wind en de zon. Bij grote luchtvochtigheid kunnen er witte vlekken in het stucwerk ontstaan. Ook kunnen er dilatatievoegen komen.

1e laag: Breng deze laag aan met een dikte tussen de 1 en 2 mm met een metalen of plastic spaan. Deze laag draagt zorg voor de hechting van de Beton-Ciré Originale stuclaag met ondergrond. De eerste laag fungeert als basis voor de tweede laag.

Let op de droging van de stuclaag, na enig aantrekken van de laag kan deze met de spaan worden dichtgezet.

2e laag: Na het aanbrengen van de 1e laag kunt u de 2e laag aanbrengen, dit doet u wanneer de 1e laag handdroog is. In deze laag wordt de uiteindelijke structuur van het product zichtbaar. Deze structuur kunt u door middel van een metalen spaan. Tijdens het proces van drogen dient het product te worden beschermt tegen vorst, vocht, wind en zonnestraling.

Het drogen en schuren van de Beton-Ciré Originale

Buiten: 6 uur na het aanbrengen van de van de Beton-Ciré Originale is het watervast. Het beste is dat het dan water en regen vrij blijft, tot dat de laatste laag is aangebracht.

De 2e laag kan geschuurd worden nadat de laag 12 tot 24 uur heeft gedroogd. Het schuurpapier bestaat uit korrel 80 tot en met korrel 150. Afhankelijk van de grofheid van de laag bepaalt u welke korrel u moet hebben. Het schuren van de laag kunt u met de hand doen of met een roterende schuurmachine. Door het schuren van de stuclaag wordt deze laag nog gladder en kan er eventueel een bepaalde structuur in aangebracht worden. Tijdens het schuren zal de stuclaag lichter van kleur worden, met name door de stof. Voor dat u de impregneer erop aanbrengt moet alle stof verwijdert zijn. Het schuren van de laag is niet noodzakelijk maar zal het oppervlak gladder maken en zullen de structuren beter naar voren komen.

Vloeren: Na het aanbrengen van de vloer, niet met schoenen belopen. De vloerverwarming of radiator pas na 5 dagen na het aanbrengen van de laag weer aanzetten. De temperatuur van vloerverwarming onder een Beton-Ciré Originale per dag langzaam opvoeren (zie stookprotocol).

Afwerken en beschermen van de Beton-Ciré Originale

Voor het aanbrengen van de verschillende afwerklagen dient het oppervlak volledig schoon en vrij te zijn van stof of vuil. Als dit niet het geval is, kan dat de goede water werende werking van de coating verstoren. Voor het afwerken van de Beton-Ciré Originale laag gebruikt u de afwerkproducten. Deze producten brengen de structuur naar boven maar beschermt het vooral tegen vlekken, water en slijtage. De afwerking is afhankelijk van de functie van het oppervlak. 4 tot 6 dagen na het drogen van de laatste stuclaag kunt u het oppervlak afwerken. 5 dagen na het aanbrengen van de waterdichte coating is de Beton-Ciré Originale beschermd tegen water en vlekken. Gedurende minimaal een week hard de coating uit, in deze periode is het aan te raden geen zware voorwerpen erop te plaatsen. Schoenen en meubels kunnen eventueel nog krassen.

Rendement en houdbaarheid

Een samenstelling bestaat uit: Een emmer cement van 20kg met een zakje pigment – 5kg resin – impregneer – sealer.

Samenstelling m2 MM
Samenstelling 24,7 KG +10m2 2 tot 3 mm dikte


De Beton-Ciré Originale is 9 maanden houdbaar als het in de ongeopende originele verpakking, lucht en vochtdicht verpakt is.

Aanbevelingen

Accepteer de verhoudingen en gebruiksaanwijzing bij het verwerken van de Beton-Ciré Originale. Het eindproduct heeft een hoge hechtingscapaciteit en is daarom in enige mate flexibel waardoor het enige mate van de onderlaag kan opvangen. Op breukvlakken en bij te grote werking kan er toch scheurvorming gaan ontstaan. Stone Age is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen en resultaat van derden. De kleuren op onze kleurstalen net zoals in onze folders zijn indicatief. Als gevolg van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kan de opgebrachte kleur enigszins afwijken.

Veiligheidsadvies

Het is aan te raden om beschermende kleding te dragen, omdat het product irriterend kan zijn voor de huid en luchtwegen. Er bestaat een gevaar voor ernstig oogletsel als de ogen in aanraking komen met het product. Bij eventuele aanraking met de ogen, direct grondig met water spoelen en een arts waarschuwen. Gebruik een masker voor de mond en ogen. Bij inademing of inslikken van het product, direct een arts waarschuwen en het etiket tonen. Hou het product buiten bereik van kinderen.